Υπηρεσίες

Ψυχοθεραπεία
Ατομική Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι απευθύνονται στον ψυχοθεραπευτή με αιτήματα που αφορούν την αναζήτηση απαντήσεων σε προσωπικά διλήμματα, υποκειμενικά αδιέξοδα και δυσλειτουργικές καταστάσεις της καθημερινότητας. Ο θεραπευτής εργάζεται μαζί με το θεραπευόμενο, για να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι δυσκολίες στη ζωή του και να τις νοηματοδοτήσει.

Μέσα στο οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ασφάλειας που προσφέρει η ψυχοθεραπευτική σχέση , ο θεραπευόμενος δέχεται υποστήριξη για την εξάλειψη των δυσκολιών του, την ανακούφιση από το συναισθηματικό πόνο και την αντιμετώπιση της προσωπικής κρίσης.

Θεραπεία Ζεύγους

Οι άνθρωποι προσδοκούν να δημιουργήσουν συντροφικές σχέσεις μέσα στις οποίες θα αγαπήσουν και θα αγαπηθούν. Επειδή όμως τέλειες σχέσεις υπάρχουν μόνο στα παραμύθια, συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με ματαιώσεις, απογοητεύσεις, ανικανοποίητες επιθυμίες και θυμούς, μέσα σε αυτές. Η προσέγγιση του θεραπευτή στοχεύει στην ανανέωση του δεσμού που υπάρχει ανάμεσα στους συντρόφους, ενώ σε περίπτωση που επιθυμούν να χωρίσουν, η θεραπεία βοηθάει να λυθεί η σχέση με ομαλό τρόπο.Η θεραπεία ζεύγους είναι μια σημαντική εμπειρία τόσο για την κοινή ζωή του ζευγαριού όσο και για τον κάθε σύντροφο ξεχωριστά.

Ψυχοθεραπεία 5
Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα όπου τα μέλη του αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται. Πολλές φορές η οικογενειακή ζωή ταράζεται από σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν, όπως δυσκολία ή έλλειψη επικοινωνίας, έντονες συγκρούσεις, σύγχυση ρόλων, απουσία ορίων, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην είναι λειτουργική. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να εδραιώσει το διάλογο ανάμεσα στα μέλη, ώστε να ακουστούν όλοι. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που αξιοποιούνται, συμβάλλουν στο να καταστεί το σύστημα λειτουργικό και τα μέλη να ανακαλύψουν ικανοποιητικά μοντέλα συνύπαρξης.

Online Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική

Οι συνεδρίες μέσω Skype αποτελούν πλέον έναν διαδεδομένο τρόπο θεραπευτικής παρέμβασης για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, ακόμη και στο εξωτερικό.  Ωστόσο, να σημειωθεί ότι λόγω της φυσικής απόστασης των εμπλεκομένων προσώπων, η ψυχοθεραπεία-συμβουλευτική online δυσκολεύει την εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης που θεωρείται ζωτική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Γι’ αυτό το λόγο προτιμώ, όταν αυτό είναι εφικτό, να πραγματοποιείται μια δια ζώσης συνεδρία για να συναποφασίζω με το θεραπευόμενο αν αυτό το είδος θεραπείας είναι ωφέλιμο για τον ίδιο.

Ψυχοθεραπεία 6
Κύλιση προς τα επάνω